ဆက်သွယ်ရန်

Address

Show Room: No.(140), Marchant St; Kan Shae Quarter, Taung Gyi.

Factory: Thit Pin Htaung, Aye Thar Yar Township, Taung Gyi.

Cell Phone

Show Room: 081-201996, 09-2024388

Factory: 09-2008009

Email

salesandservice@billiongainmm.com

info@billiongainmm.com